Intercollegiale toetsing Palliatieve Zorg

“Leer vanuit uw eigen praktijk ervaring, dat is de beste vorm van scholing…”
Prof. Patrick Bindels, NHG, voorjaarscongres 2011

….met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dát gebeurt in deze toetsgroep. Acht keer vindt een casuïstiekbespreking plaats onder leiding van Yvonne van Ingen, kaderarts palliatieve zorg, en Karin Willemse, gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Antwoorden op de vragen vinden we samen met de collegae op basis van de richtlijnen palliatieve zorg.