Medisch Contact Mijn tweet over vast cijfer voor collegiaal overleg in keuzemenu telefoon van huisarts

2013 16 Mijn Tweet Collegiale lijn. Tip vast cijfer voor de collegiale lijn