Medisch Contact reactie op Artikel ‘Ouderenmishandeling uit de schaduw’

Structurele screening kan stilzwijgen doorbreken

Hoewel ouderenmishandeling inmiddels op de maatschappelijke agenda staat, wordt het probleem toch nog vaak gebagatelliseerd – ook door de slachtoffers zelf. De lage status van ouderen speelt hierbij een rol. Structurele screening kan helpen.