Medisch Contact reactie op Tijdschriftartikel ‘Afhankelijke ouderen blijven vergeten groep’

https://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/141585/Afhankelijke-ouderen-blijven-vergeten-groep.htm

Medisch Contact reactie op Actueel ‘Fenobarbital terug bij palliatieve sedatie’

Medisch Contact Reactie op Actueel Fenobarbital terug bij palliatieve sedatie

Medisch Contact reactie op Actueel ‘Fenobarbital terug bij palliatieve sedatie’

Lees meer

Medisch Contact reactie op Actueel ‘Zorg na afzien van eten en drinken niet verplicht’

Een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven, heeft recht op passende zorg. Maar artsen en andere hulpverleners met gewetensbezwaren mogen de zorg overdragen aan een collega.

Dat staat in de ‘concepthandreiking’ over de zorg aan deze groep mensen die KNMG en  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vandaag hebben gepubliceerd. In de handreiking staan empirische gegevens en een beschrijving van juridische en ethische aspecten, maar bovenal wordt duidelijk gemaakt wat van artsen mag worden verwacht als een patiënt bewust afziet van eten en drinken om zo het levenseinde te bespoedigen.