Hoofdstuk 33 Goede levenseindezorg kwetsbare oudere vergt proactieve zorgplanning

Onder de titel ‘Goede levenseindezorg kwetsbare oudere vergt proactieve zorgplanning‘ heb ik in het boek Veranderende samenwerking in de zorg (redactie Ruth Hammelburg, Wiebe Jan Lubbers, Noks Nauta), een hoofdstuk geschreven. Tijdens de boekpresentatie, waarbij het boek aangeboden is aan de KNMG mocht ik een voordracht houden.

 

Het hoofdstuk gaat over advance care planning

De gemiddelde leeftijd stijgt. Dat met het stijgen van de leeftijd de kwaliteit van leven afneemt en mensen op hoge leeftijd niet altijd door willen leven is een feit. Er zijn mensen die denken het met een wilsverklaring geregeld te hebben, euthanasie eisen of zelf het heft in handen willen nemen om hun leven te kunnen beëindigen. Echter, er is meer mogelijk dan velen zich bewust zijn. Samenwerking tussen patiënt en arts én hulpverleners onderling is cruciaal! Door het noteren van ‘advance care planning’ in een individueel zorgplan kan proactieve zorg rond het levenseinde geboden worden die ook tussen de eerste en tweede lijn behulpzaam is.

 

Meer over het boek

https://www.bsl.nl/shop/veranderende-samenwerking-in-de-zorg-9789031399727.html