Medisch Contact reactie op Actueel ‘Een tiende van de ouderen ondervoed’

Een tiende van de ouderen ondervoed

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel ‘Verpleeghuis gaat specialiseren’

MC schrijft dat het verpleeghuis van de toekomst zich moet specialiseren in een bepaald type behandeling (MC 15/2012: 970). Collega Bastiaans is het daar niet mee eens: hij wil generalist zijn. Ik herken me in hem. Natuurlijk zijn er diagnosespecifieke deskundigheidseisen; de meerwaarde van een specialist ouderengeneeskunde is nu juist dat hij oog heeft voor de hele patiënt met een generalistische blik. Prima dat er aandachtsgebieden zijn, fijn dat er eindelijk erkenning voor is. Maar huisartsen ingeschreven in het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) doen toch ook niet uitsluitend werk in hun aandachtsgebied?

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Actueel promotieonderzoek ‘Aandacht voorkomt medicatiefouten’

Met alle respect voor het onderzoek van ziekenhuisapotheker in opleiding Fatma Karapinar, maar mij bekruipt bij het lezen van het artikel de vraag of er een academisch proefschrift nodig is om vast te stellen dat meer aandacht voor medicatiegebruik rondom opname en ontslag uit het ziekenhuis bijdraagt aan de veiligheid (MC 17/2012: 1013). Wat zegt dat over de care, en wisten we dat nog niet?