IKA Consult palliatieve zorg

Consultatie palliatieve zorg

Ter promotie van de consultatiediensten palliatieve zorg geeft het Integraal Kankercentrum Amsterdam een nieuwsbrief met casuïstiek uit. Dit keer over het levenseinde. Over het belang van sluitende afspraken maken inzake advance care planning. Lees meer