Medisch Contact reactie op Nieuwbericht ‘App voor doelmatig voorschrijven’

App voor doelmatig voorschrijven

Medisch Contact reactie op Praktijkperikel ‘Niet goedkoper, wel ingewikkelder’

Niet goedkoper, wel ingewikkelder

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Actueel promotieonderzoek ‘Aandacht voorkomt medicatiefouten’

Met alle respect voor het onderzoek van ziekenhuisapotheker in opleiding Fatma Karapinar, maar mij bekruipt bij het lezen van het artikel de vraag of er een academisch proefschrift nodig is om vast te stellen dat meer aandacht voor medicatiegebruik rondom opname en ontslag uit het ziekenhuis bijdraagt aan de veiligheid (MC 17/2012: 1013). Wat zegt dat over de care, en wisten we dat nog niet?

Medisch Contact reactie op Nieuwsbericht ‘Nieuw in 2012 Diagnose op het recept’

Nieuw in 2012 Diagnose op recept