24 januari 2017 Inleiding bij de film Mar ardentro Filmhuis Alkmaar

Flyer Libelle uitvaartverzorgingInleiding Mar ardentro

Op dinsdag 24 januari draait de film Mar Ardentro in het Filmhuis Alkmaar. Op verzoek van Nienke Blom verzorg ik een inleiding bij deze film.

De film maakt deel uit van de reeks Liefde voor leven & dood

Op deze avonden kijken sprekers vanuit verschillende invalshoeken naar afscheid nemen en de dood. Na de inleiding wordt een film vertoond  over het proces van afscheid nemen, een ziekte proces, de nabestaanden of euthanasie. De combinatie van sprekers en films faciliteren het kijken naar films over de dood en praten over afscheid nemen. En ook bewust(er) genieten van het leven en liefde voor dat wat er is. In samenwerking met libelle uitvaartbegeleiding.

Initiatief van Libelle uitvaartbegeleiding

Initiatiefneemster is Nienke Blom, Libelle uitvaartbegeleiding. Zij organiseert deze winter iedere derde dinsdag van de maand in samenwerking met het Filmhuis Alkmaar een film met inleiding heeft georganiseerd. Het thema van de reeks is Liefde voor leven & dood.

Voor wie een indruk wil hebben waar de film over gaat hierbij de Trailer Mar ardentro

Lijkt het je interessant te komen, dan is het aan te raden te reserveren. De aanvang  van de film is 19.30 uur. En achteraf napraten voor wie wil. Voor meer informatie Filmhuis Alkmaar Liefde voor leven & dood

Portret van Kees Veldboer, oprichter Stichting Ambulancewens in Turning Point op Byu tv

Turning point https://www.yvonnegvaningen.nl/httpwww-byutv-orgshowc95a6dd1-3fda-4401-aa8d-9f4e7340684bturning-pointcidwbowstps5carouselbanner/

De Amerikaanse online zender Byutv maakt het programma Turning Point. Het programma toont mensen die op een moment in hun leven een nieuwe richting kozen. Zo is er ook een aflevering gemaakt van de Rotterdamse ambulancebroeder Kees Veldboer, oprichter van Stichting Ambulancewens.

Stichting Ambulancewens

Stichting Ambulancewens is opgericht om terminaal zieke niet mobiele patiënten te ondersteunen een laatste wens tot uitvoer te brengen. Als lid van het comité van aanbeveling van stichting Ambulancewens heb ik van harte meegewerkt.  Hopelijk draagt de uitzending bij om de stichting internationaal meer bekendheid te bezorgen. En wie weet inspireert het mensen elders een soortgelijk initiatief te ontplooien.

Nieuwsuur Goed sterven

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2082889-goed-sterven-is-ook-belangrijk.html

Patiëntenvoorlichtingsfilm ICD in de laatste levensfase

Een ICD kan in de stervensfase problemen geven.
In deze patiënten voorlichtingsfilm (6 min) wordt stilgestaan bij het belang van het tijdig deactiveren van de shockfunctie van de ICD. Dit is omschreven in ‘de richtlijn ICD en de laatste levensfase’.
Het besluitvormingsproces de shockfunctie van de ICD te deactiveren wordt gedemonstreerd aan de hand van een casus, een meneer met beginnende dementie op het spreekuur van de cardioloog. Praktisch wordt getoond hoe het deactiveren in zijn werk gaat. Dit dient in het ziekenhuis te gebeuren door de ICD technicus.

Ook is er een patiënten folder gemaakt.

Hoofdstuk 33 Goede levenseindezorg kwetsbare oudere vergt proactieve zorgplanning

Onder de titel ‘Goede levenseindezorg kwetsbare oudere vergt proactieve zorgplanning‘ heb ik in het boek Veranderende samenwerking in de zorg (redactie Ruth Hammelburg, Wiebe Jan Lubbers, Noks Nauta), een hoofdstuk geschreven. Tijdens de boekpresentatie, waarbij het boek aangeboden is aan de KNMG mocht ik een voordracht houden.

 

Het hoofdstuk gaat over advance care planning

De gemiddelde leeftijd stijgt. Dat met het stijgen van de leeftijd de kwaliteit van leven afneemt en mensen op hoge leeftijd niet altijd door willen leven is een feit. Er zijn mensen die denken het met een wilsverklaring geregeld te hebben, euthanasie eisen of zelf het heft in handen willen nemen om hun leven te kunnen beëindigen. Echter, er is meer mogelijk dan velen zich bewust zijn. Samenwerking tussen patiënt en arts én hulpverleners onderling is cruciaal! Door het noteren van ‘advance care planning’ in een individueel zorgplan kan proactieve zorg rond het levenseinde geboden worden die ook tussen de eerste en tweede lijn behulpzaam is.

 

Meer over het boek

https://www.bsl.nl/shop/veranderende-samenwerking-in-de-zorg-9789031399727.html

Medisch Contact reactie op Actueel ‘Zorg na afzien van eten en drinken niet verplicht’

Een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven, heeft recht op passende zorg. Maar artsen en andere hulpverleners met gewetensbezwaren mogen de zorg overdragen aan een collega.

Dat staat in de ‘concepthandreiking’ over de zorg aan deze groep mensen die KNMG en  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vandaag hebben gepubliceerd. In de handreiking staan empirische gegevens en een beschrijving van juridische en ethische aspecten, maar bovenal wordt duidelijk gemaakt wat van artsen mag worden verwacht als een patiënt bewust afziet van eten en drinken om zo het levenseinde te bespoedigen.

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde Artikel Richtlijn ICD en levenseinde: onderdeel van advance care planning

2014 TvO4 Richtlijn ICD en levenseinde Onderdeel van advance care planning

Transparant nummer 55, Ned. Transplantatie Stichting: Reactie op de stelling: ‘Orgaandonatie na euthanasie moet altijd kunnen’.

!cid_20F5D266-A149-41A0-804F-D570F6F47123@fritz

Medisch Contact nr 25 ingezonden brief in reactie op Praktijkperikel ‘Zorgkosten!’

Mijn 91-jarige moeder woont geheel zelfstandig in een seniorenflat. Zij is nog heel helder van geest, maar wel slecht ter been. Mantelzorg wordt geboden door vijf kinderen, een kleinkind en enkele jongere medebewoners. Behoudens een rollator zijn hulpmiddelen niet noodzakelijk. Van professionele hulp hoeft geen gebruik te worden gemaakt. Zij is nog goed in staat haar (beperkte) medicatie voor hoge bloeddruk en lichte COPD zelf uit te zetten en in te nemen.