Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Column Marcel Levi ‘Controle, controle’

Ik ben blij met de column van Marcel Levi over de vele inspecties die ziekenhuizen beoordelen (MC 4/2013: 195). In de ouderenzorg waar de komende tijd extra bezuinigd gaat worden, kom ik steeds meer intrinsiek gemotiveerde verzorgenden tegen, zuchtend achter een pc met veel pijn en moeite (het ontbreekt hen aan de benodigde computervaardigheden) een aanzienlijke hoeveelheid risico-inventarisatielijsten en zorgplannen invullen. Terwijl zij aangeven dat zij voor de kwetsbare ouderen wilden zorgen! Een mooi zorgplan op papier en kloppende risico-inventarisatielijstjes bieden geen garantie. Aandacht in de zorg en je als kwetsbare oudere veilig weten, dat is de crux.