Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel ‘Oud geleerd’

In ‘Oud geleerd…’ (MC 44/2010: 2324) komt de palliatieve praktijk in Engeland ter sprake. Als palliatief consulent en SCEN-arts maak ik mij sterk voor de verbinding tussen palliatieve zorg en euthanasie. Ik ben dan ook blij met de toenadering tussen de KNMG en IKC’s. Mijns inziens kan euthanasie pas als de patiënt goed begeleid is en nadat hij goede palliatieve zorg heeft gehad. In Nederland hoor ik regelmatig dat euthanasie ook moet kunnen zonder palliatieve zorg. Voor mij is dat ondenkbaar. Niet dat alles nog moet worden geprobeerd, maar goed luisteren naar wat de patiënt zelf wil, de situatie systematisch in kaart brengen, ook de zorgaspecten meenemen, oog hebben voor de naasten. En anticiperen op wat komen gaat.