9 Juni Casuïstiekbespreking palliatieve zorg kanker en dementie in MCA Alkmaar

Doel en doelgroep

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie, het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland. Vier keer per  jaar(laatste keer op 3 november) een ontmoeting met collega zorgverleners uit de regio. Gratis en geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en VS. Artsen in opleiding van harte welkom.

In de palliatieve zorg is een situatie met één patiënt vaak al ingewikkeld genoeg. Echter als beide partners ziek zijn: de één met dementie en de mantelzorger dan ook nog eens kanker krijgt, wordt het echt lastig! Wie zorgt voor wíe? Hoe zorgen de hulpverleners dat ze op één lijn komen en aan beide patiënten goede zorg geleverd wordt?

Zowel dementie als kanker zijn allebei ziektebeelden waarvan de frequentie de komende jaren zal toenemen. Zeer relevante casuïstiek die u niet mag missen! Is uw interesse gewekt, lees de uitnodiging en meld u aan.

26 maart 2015 Keukengeheimen

https://www.dokh.nl/cursusaanbod/keukengeheimen-26-03-2015

Medisch Contact Mijn tweet over vast cijfer voor collegiaal overleg in keuzemenu telefoon van huisarts

2013 16 Mijn Tweet Collegiale lijn. Tip vast cijfer voor de collegiale lijn

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel ‘Magneet versus technologische hoogstand’

 

 

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Praktijkperikel ‘Afstand’

In de nieuwsbrief van Medisch Contact verscheen een praktijkperikel van een 86-jarige man die 40 kilometer van zijn woonplaats in het ziekenhuis werd opgenomen en daardoor verstoken bleef van bezoek. Uniek is deze situatie geenszins. In onze regio speelt hetzelfde probleem bij de acute opvang van ouderen die in de thuissituatie ontsporen. Onder het motto ‘nood is nood’ worden mensen ver van hun eigen woonsetting geplaatst. Dat dit implicaties heeft voor het vaak ook kwetsbare netwerk en de intensiteit van het contact met de naasten, moet op de koop toe worden genomen. Dat dit niet goed is voor het delier en de psychische gesteldheid, daar gaan we aan voorbij. Wanneer pakken we nu met z’n alleen eens door met proactieve ouderenzorg? KNMG, alleen een rapport over goede medische zorg voor kwetsbare ouderen is niet genoeg. Neem alstublieft het voortouw.

Medisch Contact reactie op Nieuwsbericht ‘Nieuw in 2012 Diagnose op het recept’

Nieuw in 2012 Diagnose op recept

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel Ambulancechauffeur wint Zilveren Zeepkist

Gun patient zijn einde

Medisch Contact reactie op Column Bert Keizer ‘Salaris’

Column Bert Keizer Salaris