Beveiligd: 10 Juni 2015 Café Doodgewoon Alkmaar Hoe maak je het levenseinde tijdig bespreekbaar

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

9 Juni Casuïstiekbespreking palliatieve zorg kanker en dementie in MCA Alkmaar

Doel en doelgroep

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie, het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland. Vier keer per  jaar(laatste keer op 3 november) een ontmoeting met collega zorgverleners uit de regio. Gratis en geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en VS. Artsen in opleiding van harte welkom.

In de palliatieve zorg is een situatie met één patiënt vaak al ingewikkeld genoeg. Echter als beide partners ziek zijn: de één met dementie en de mantelzorger dan ook nog eens kanker krijgt, wordt het echt lastig! Wie zorgt voor wíe? Hoe zorgen de hulpverleners dat ze op één lijn komen en aan beide patiënten goede zorg geleverd wordt?

Zowel dementie als kanker zijn allebei ziektebeelden waarvan de frequentie de komende jaren zal toenemen. Zeer relevante casuïstiek die u niet mag missen! Is uw interesse gewekt, lees de uitnodiging en meld u aan.

Inschrijving tweede toetsgroep palliatieve zorg in Alkmaar geopend

Aangemoedigd door het enthousiasme van de eerste groep huisartsen en de lovende woorden “Het niveau van intervisie is uitstekend” door PAM Hans van Wijland, willen Karin Willemse en Yvonne G. van Ingen 15 september met een tweede groep starten.

Voor huisartsen die zin hebben zich ’t komend jaar te richten op een verdieping in de palliatieve zorg en behoefte hebben aan nadere kennismaking met collega’s in de regio. We komen zeven keer bij elkaar op dinsdagavond in ’t Praethuys, Alkmaar. Meer over het programma en de inschrijvingsprocedure leest u in de  Flyer toetsgroep 2 072

Inschrijven voor 15 juni.