Lezing ‘Dementie en vroegtijdige zorgplanning’ Netwerk DWO op 13 oktober 2016

Lezing vroegtijdige zorgplanning bij dementie

Het netwerk palliatieve zorg Delft organiseert voor huisartsen, PraktijkOndersteunersHuisartsen(POH) wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie de bijeenkomst vroegtijdige zorgplanning bij dementie  uitnodiging-vroegtijdige-zorgplanning-13102016

Opzet van de avond

13 oktober 2016 Na de lezing gaan de aanwezigen in subgroepen uiteen om praktisch af te stemmen hoe in de regio vroegtijdige zorgplanning bij dementie te organiseren.

Opbrengst van de avond

Opbrengst van de avond zal door de werkgroep van het netwerk als input gebruikt worden om verder beleid te ontwikkelen.