Medisch Contact reactie op Hoofdredactioneel ‘Bureaucratie’

Afgelopen week was het weer raak. Op één dag twee onthutsende ervaringen met de Lees meer

Medisch Contact reactie op Nieuwsbericht ‘Pacemakerdraden verleden tijd’

Draadloze pacemaker

Medisch Contact reactie op nieuwsbericht ‘Pacemakerdraden verleden tijd’

Pacemaker draadloos

Medisch Contact nr 25 ingezonden brief in reactie op Praktijkperikel ‘Zorgkosten!’

Mijn 91-jarige moeder woont geheel zelfstandig in een seniorenflat. Zij is nog heel helder van geest, maar wel slecht ter been. Mantelzorg wordt geboden door vijf kinderen, een kleinkind en enkele jongere medebewoners. Behoudens een rollator zijn hulpmiddelen niet noodzakelijk. Van professionele hulp hoeft geen gebruik te worden gemaakt. Zij is nog goed in staat haar (beperkte) medicatie voor hoge bloeddruk en lichte COPD zelf uit te zetten en in te nemen.

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Column Marcel Levi ‘Controle, controle’

Ik ben blij met de column van Marcel Levi over de vele inspecties die ziekenhuizen beoordelen (MC 4/2013: 195). In de ouderenzorg waar de komende tijd extra bezuinigd gaat worden, kom ik steeds meer intrinsiek gemotiveerde verzorgenden tegen, zuchtend achter een pc met veel pijn en moeite (het ontbreekt hen aan de benodigde computervaardigheden) een aanzienlijke hoeveelheid risico-inventarisatielijsten en zorgplannen invullen. Terwijl zij aangeven dat zij voor de kwetsbare ouderen wilden zorgen! Een mooi zorgplan op papier en kloppende risico-inventarisatielijstjes bieden geen garantie. Aandacht in de zorg en je als kwetsbare oudere veilig weten, dat is de crux.

Medisch Contact reactie op Nieuwbericht ‘App voor doelmatig voorschrijven’

App voor doelmatig voorschrijven

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Brief ‘Pacemaker vervangen’

Tijdens een halfjaarlijkse controle vertelt de technicus mijn 95-jarige tante dat haar pacemaker moet worden vervangen. Zij begrijpt de consequenties van een en ander niet, dus komt hij mij in de wachtkamer hetzelfde vertellen. Op mijn vraag of dit echt nodig is, krijg ik niet echt een antwoord. Wel meldt hij dat zij nu gezien kan worden voor de preoperatieve screening.

Enigszins overdonderd lopen we samen achter hem aan. Bij de arts-assistent maakt mijn tante duidelijk dat als er iets misgaat tijdens de ingreep, zij niet gereanimeerd wil worden. Het bijbehorende onderzoek door de cardioloog wordt uitgesteld tot na de vervanging van de pacemaker. Twee weken later volgt de oproep voor het vervangen van de pacemaker. Op weg naar het ziekenhuis vragen we ons allebei af of dit echt wel moet. Mijn tantes geheugen laat haar steeds meer in de steek.