14 april Workshop palliatieve zorg Topzorg Siena Italie

De vierdaagse samenkomst van huisartsen Noord-Kennemerland en medisch specialisten van het Noord West Ziekenhuis in Siena vindt plaats in een klooster in Siena

De workshop met oncoloog ten Oever NWZ belicht passende zorg in de regio en de start van het palliatief team in het NWZ. Een mooie omgeving waarin tijd is voor ontmoeting, kennisoverdracht en bezinning!

Op 31 maart DOKH Passende zorg Moet alles wat kan?

In hospice Bardo de DOKH scholing voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over passende zorg. Voor meer informatie klik hier

dokh

Scholing Levenseinde Horizoncollege Alkmaar

2016 03 09 Horizoncollege Levenseinde Tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde def

2016 -03-07 Casuïstiekbespreking palliatieve zorg Hartfalen NoordWestZiekenhuis Alkmaar

Uitnodiging open casuïstiekbespreking palliatieve zorg 07-03-16

De eerste casuïstiekbespreking van dit jaar gaat over hartfalen. Hoe lastig is het de prognose in te schatten.