Patiëntenvoorlichtingsfilm ICD in de laatste levensfase

Een ICD kan in de stervensfase problemen geven.
In deze patiënten voorlichtingsfilm (6 min) wordt stilgestaan bij het belang van het tijdig deactiveren van de shockfunctie van de ICD. Dit is omschreven in ‘de richtlijn ICD en de laatste levensfase’.
Het besluitvormingsproces de shockfunctie van de ICD te deactiveren wordt gedemonstreerd aan de hand van een casus, een meneer met beginnende dementie op het spreekuur van de cardioloog. Praktisch wordt getoond hoe het deactiveren in zijn werk gaat. Dit dient in het ziekenhuis te gebeuren door de ICD technicus.

Ook is er een patiënten folder gemaakt.