Workshop Focus op pijn op netwerksymposium 9 oktober Schagen

Workshop Focus op pijn

Op 9 oktober organiseerde Zonh voor artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen het jaarlijks symposium ‘Palliatieve zorg; Verbinden moet! Een kwestie van durven en doen’. Een ontmoeting met collega’s uit het regionale veld met landelijke topsprekers. De vertrouwde omgeving en service in Cinemagnus draagt bij aan de goede sfeer.

Boek cover Focus auteur Kevin Wubbels

Aan de hand van een fragment uit het boek Focus geschreven door Kevin Wubbels die kanker overleefde en nu leeft met een aan ALS verwante ziekte, illustreerde ik dat pijn meer is dan nociceptie.

De app Palliarts was uitgangspunt voor de workshop. Ook heb ik de deelnemers gewezen op de besluitvormingsmethodiek IKNL palliatief redeneren. We hebben stilgestaan bij het belang van goede diagnostiek, het niet-medicamenteuze en medicamenteuze beleid bij pijn en goede voorbeelden gedeeld.

Essentieel daarbij is de voorlichting over het gebruik van morfine. Het gebruik van de vernieuwde folder Feiten & Fabels kwam uitgebreid aan bod. In deze folder worden nu 31 feiten en fabels besproken.

Deelnemers benoemden aan het eind van de workshop hun leermomenten, deze zijn opgenomen in de Presentatie Focus op pijn met leermomenten.