De Eerstelijns Yvonne van Ingen over zorg rondom levenseinde Interview Corina de Feijter

 

Zorg rondom levenseinde geen stiefkindje meer

De meeste mensen sterven het liefst thuis. Dat kan ook als de eerste lijn dit goed organiseert, samen met de omgeving van de patiënt. Het vereist multidisciplinair werken, continuïteit  en zorgverleners die niet schromen een palliatief consultatieteam te raadplegen. Yvonne van Ingen zelfstandig arts in Noord-Kennemerland en nauw betrokken bij zorg voor kwetsbare ouderen pleit voor “advance care planning en shared decision making”. ‘Zingeving bepaalt juist of iemand het kan volhouden of niet’.