Inschrijving tweede toetsgroep palliatieve zorg in Alkmaar geopend

Aangemoedigd door het enthousiasme van de eerste groep huisartsen en de lovende woorden “Het niveau van intervisie is uitstekend” door PAM Hans van Wijland, willen Karin Willemse en Yvonne G. van Ingen 15 september met een tweede groep starten.

Voor huisartsen die zin hebben zich ’t komend jaar te richten op een verdieping in de palliatieve zorg en behoefte hebben aan nadere kennismaking met collega’s in de regio. We komen zeven keer bij elkaar op dinsdagavond in ’t Praethuys, Alkmaar. Meer over het programma en de inschrijvingsprocedure leest u in de  Flyer toetsgroep 2 072

Inschrijven voor 15 juni.

28 april Casuïstiekbespreking palliatieve zorg over pijn MCA

Doel en doelgroep

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie, het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland. Vier keer per jaar (ook op 9 juni, 3 november) een ontmoeting met collega zorgverleners uit de regio NK. Artsen in opleiding van harte welkom.

Inbreng eigen casuïstiek

Eigen casuïstiek is welkom! Casuïstiek waarbij meerdere disciplines en eerste- en tweedelijn betrokken is, verdient de voorkeur. Indien u een casus heeft, neem contact op. Zie voor meer info de Uitnodiging open casuïstiekbespreking palliatieve zorg 280415. Svp aanmelden.

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG.

21 april SOON Introductie in de ouderengeneeskunde voor basisartsen, dag 3: palliatieve zorg

Voor basisartsen die zich willen oriënteren op de ouderenzorg, organiseert SOON een 3 daagse introductiecursus. Ik verzorg dag 3 over palliatieve zorg Voor meer info: SOON Introductie in de ouderengeneeskunde

Toetsgroep palliatieve zorg 072 voor huisartsen geaccrediteerd

 

Intercollegiale toetsing Palliatieve Zorg

 

‘Leer vanuit uw eigen praktijk ervaring, dat is de beste vorm van scholing…’

(Prof. Patrick Bindels, NHG voorjaarscongres 2011)

 

….met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dát gebeurt in deze toetsgroep. Zeven keer vindt een casuïstiekbespreking plaats onder leiding van Yvonne van Ingen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, en Karin Willemse, gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. De deelnemers komen met hun vragen vanuit de dagelijkse praktijk, het antwoord wordt gezocht samen met de collegae onder leiding van de twee genoemde experts.

Indien u interesse heeft, maak uw interesse kenbaar via het contactformulier en u wordt benaderd zodra er een nieuwe groep start.

NTR School TV weekjournaal over euthanasie, overlijden met hulp van de dokter

Sommige mensen zijn zo ziek, dat ze nooit meer beter zullen worden. Ze hebben veel pijn en willen liever niet meer leven. De dokter kan hen dan helpen om te overlijden, euthanasie noem je dat.

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel Ambulancechauffeur wint Zilveren Zeepkist

Gun patient zijn einde

Medisch Contact reactie op Artikel ‘CHBB-register beheren in Gaia’

CHBB dossier beheren in GAIA