2015 09 28 Workshop levenseinde op symposium palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking

Symposium-palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking uitnodiging2015-DEF

Inschrijving tweede toetsgroep palliatieve zorg in Alkmaar geopend

Aangemoedigd door het enthousiasme van de eerste groep huisartsen en de lovende woorden “Het niveau van intervisie is uitstekend” door PAM Hans van Wijland, willen Karin Willemse en Yvonne G. van Ingen 15 september met een tweede groep starten.

Voor huisartsen die zin hebben zich ’t komend jaar te richten op een verdieping in de palliatieve zorg en behoefte hebben aan nadere kennismaking met collega’s in de regio. We komen zeven keer bij elkaar op dinsdagavond in ’t Praethuys, Alkmaar. Meer over het programma en de inschrijvingsprocedure leest u in de  Flyer toetsgroep 2 072

Inschrijven voor 15 juni.

21 april SOON Introductie in de ouderengeneeskunde voor basisartsen, dag 3: palliatieve zorg

Voor basisartsen die zich willen oriënteren op de ouderenzorg, organiseert SOON een 3 daagse introductiecursus. Ik verzorg dag 3 over palliatieve zorg Voor meer info: SOON Introductie in de ouderengeneeskunde

Toetsgroep palliatieve zorg 072 voor huisartsen geaccrediteerd

 

Intercollegiale toetsing Palliatieve Zorg

 

‘Leer vanuit uw eigen praktijk ervaring, dat is de beste vorm van scholing…’

(Prof. Patrick Bindels, NHG voorjaarscongres 2011)

 

….met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dát gebeurt in deze toetsgroep. Zeven keer vindt een casuïstiekbespreking plaats onder leiding van Yvonne van Ingen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, en Karin Willemse, gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. De deelnemers komen met hun vragen vanuit de dagelijkse praktijk, het antwoord wordt gezocht samen met de collegae onder leiding van de twee genoemde experts.

Indien u interesse heeft, maak uw interesse kenbaar via het contactformulier en u wordt benaderd zodra er een nieuwe groep start.

Patiëntenvoorlichtingsfilm ICD in de laatste levensfase

Een ICD kan in de stervensfase problemen geven.
In deze patiënten voorlichtingsfilm (6 min) wordt stilgestaan bij het belang van het tijdig deactiveren van de shockfunctie van de ICD. Dit is omschreven in ‘de richtlijn ICD en de laatste levensfase’.
Het besluitvormingsproces de shockfunctie van de ICD te deactiveren wordt gedemonstreerd aan de hand van een casus, een meneer met beginnende dementie op het spreekuur van de cardioloog. Praktisch wordt getoond hoe het deactiveren in zijn werk gaat. Dit dient in het ziekenhuis te gebeuren door de ICD technicus.

Ook is er een patiënten folder gemaakt.

Medisch Contact reactie op Artikel ‘Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde’

Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde

Skanfonds

Een webinar

Een webinar is een seminar/scholing op het web. Vragen van leden zijn via het forum geïnventariseerd. Met dank aan het Skanfonds voor de projectsubsidie.

Stichting de Amazones

Stichting de Amazones

is de patiëntenvereniging van jonge vrouwen met borstkanker. Op hun verzoek is de webinar palliatieve zorg en levenseinde tot stand gekomen.

B, Blad van Borstkanker Vereniging Nederland artikel ‘Als je niet meer beter wordt: praktisch hulp bij essentiële zaken’ Interview Jac Janssen

Deel 1 Praktische hulp bij essentiële zaken

Deel 2 Praktische hulp bij essentiële zaken

Medisch Contact reactie op Actueel ‘Fenobarbital terug bij palliatieve sedatie’

Lees meer

Medisch Contact reactie op Actueel ‘Zorg na afzien van eten en drinken niet verplicht’

Een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven, heeft recht op passende zorg. Maar artsen en andere hulpverleners met gewetensbezwaren mogen de zorg overdragen aan een collega.

Dat staat in de ‘concepthandreiking’ over de zorg aan deze groep mensen die KNMG en  Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vandaag hebben gepubliceerd. In de handreiking staan empirische gegevens en een beschrijving van juridische en ethische aspecten, maar bovenal wordt duidelijk gemaakt wat van artsen mag worden verwacht als een patiënt bewust afziet van eten en drinken om zo het levenseinde te bespoedigen.