Medisch Contact reactie op Artikel ‘Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde’

Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde

Skanfonds

Een webinar

Een webinar is een seminar/scholing op het web. Vragen van leden zijn via het forum geïnventariseerd. Met dank aan het Skanfonds voor de projectsubsidie.

Stichting de Amazones

Stichting de Amazones

is de patiëntenvereniging van jonge vrouwen met borstkanker. Op hun verzoek is de webinar palliatieve zorg en levenseinde tot stand gekomen.