28 april Casuïstiekbespreking palliatieve zorg over pijn MCA

Doel en doelgroep

Doel van de casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie, het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in de regio Noord-Kennemerland. Vier keer per jaar (ook op 9 juni, 3 november) een ontmoeting met collega zorgverleners uit de regio NK. Artsen in opleiding van harte welkom.

Inbreng eigen casuïstiek

Eigen casuïstiek is welkom! Casuïstiek waarbij meerdere disciplines en eerste- en tweedelijn betrokken is, verdient de voorkeur. Indien u een casus heeft, neem contact op. Zie voor meer info de Uitnodiging open casuïstiekbespreking palliatieve zorg 280415. Svp aanmelden.

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SOG.

26 maart 2015 Keukengeheimen

https://www.dokh.nl/cursusaanbod/keukengeheimen-26-03-2015

Noord-Hollands Dagblad Toetsen van euthanasie moet vooraf, niet achteraf

2014 08 28 NHD Toetsen van euthanasie moet vooraf, niet achteraf

21 april SOON Introductie in de ouderengeneeskunde voor basisartsen, dag 3: palliatieve zorg

Voor basisartsen die zich willen oriënteren op de ouderenzorg, organiseert SOON een 3 daagse introductiecursus. Ik verzorg dag 3 over palliatieve zorg Voor meer info: SOON Introductie in de ouderengeneeskunde

15 april Compagnonscursus Vlieland: kwetsbare oudere verdwaald in medisch labyrinth

2015 04 15 compagnonscursus Vlieland 2015

Toetsgroep palliatieve zorg 072 voor huisartsen geaccrediteerd

 

Intercollegiale toetsing Palliatieve Zorg

 

‘Leer vanuit uw eigen praktijk ervaring, dat is de beste vorm van scholing…’

(Prof. Patrick Bindels, NHG voorjaarscongres 2011)

 

….met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dát gebeurt in deze toetsgroep. Zeven keer vindt een casuïstiekbespreking plaats onder leiding van Yvonne van Ingen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, en Karin Willemse, gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. De deelnemers komen met hun vragen vanuit de dagelijkse praktijk, het antwoord wordt gezocht samen met de collegae onder leiding van de twee genoemde experts.

Indien u interesse heeft, maak uw interesse kenbaar via het contactformulier en u wordt benaderd zodra er een nieuwe groep start.