24 januari 2017 Inleiding bij de film Mar ardentro Filmhuis Alkmaar

Flyer Libelle uitvaartverzorgingInleiding Mar ardentro

Op dinsdag 24 januari draait de film Mar Ardentro in het Filmhuis Alkmaar. Op verzoek van Nienke Blom verzorg ik een inleiding bij deze film.

De film maakt deel uit van de reeks Liefde voor leven & dood

Op deze avonden kijken sprekers vanuit verschillende invalshoeken naar afscheid nemen en de dood. Na de inleiding wordt een film vertoond  over het proces van afscheid nemen, een ziekte proces, de nabestaanden of euthanasie. De combinatie van sprekers en films faciliteren het kijken naar films over de dood en praten over afscheid nemen. En ook bewust(er) genieten van het leven en liefde voor dat wat er is. In samenwerking met libelle uitvaartbegeleiding.

Initiatief van Libelle uitvaartbegeleiding

Initiatiefneemster is Nienke Blom, Libelle uitvaartbegeleiding. Zij organiseert deze winter iedere derde dinsdag van de maand in samenwerking met het Filmhuis Alkmaar een film met inleiding heeft georganiseerd. Het thema van de reeks is Liefde voor leven & dood.

Voor wie een indruk wil hebben waar de film over gaat hierbij de Trailer Mar ardentro

Lijkt het je interessant te komen, dan is het aan te raden te reserveren. De aanvang  van de film is 19.30 uur. En achteraf napraten voor wie wil. Voor meer informatie Filmhuis Alkmaar Liefde voor leven & dood

Medilex congres: Een weloverwogen besluit: Mijn bijdrage ‘Waardig sterven’

2016-11-23-medilex-waardig-sterven-pdf

Lezing ‘Dementie en vroegtijdige zorgplanning’ Netwerk DWO op 13 oktober 2016

Lezing vroegtijdige zorgplanning bij dementie

Het netwerk palliatieve zorg Delft organiseert voor huisartsen, PraktijkOndersteunersHuisartsen(POH) wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie de bijeenkomst vroegtijdige zorgplanning bij dementie  uitnodiging-vroegtijdige-zorgplanning-13102016

Opzet van de avond

13 oktober 2016 Na de lezing gaan de aanwezigen in subgroepen uiteen om praktisch af te stemmen hoe in de regio vroegtijdige zorgplanning bij dementie te organiseren.

Opbrengst van de avond

Opbrengst van de avond zal door de werkgroep van het netwerk als input gebruikt worden om verder beleid te ontwikkelen.

2016-09-12 Lezing over de rol van de wilsverklaring bij het levenseinde voor KBO Kaag en Braassem en De Spil

2016-09-12-kbo-kaag-en-braassem-tijdig-bespreekbaar-maken-van-het-levenseinde-1

14 april Workshop palliatieve zorg Topzorg Siena Italie

De vierdaagse samenkomst van huisartsen Noord-Kennemerland en medisch specialisten van het Noord West Ziekenhuis in Siena vindt plaats in een klooster in Siena

De workshop met oncoloog ten Oever NWZ belicht passende zorg in de regio en de start van het palliatief team in het NWZ. Een mooie omgeving waarin tijd is voor ontmoeting, kennisoverdracht en bezinning!

Op 31 maart DOKH Passende zorg Moet alles wat kan?

In hospice Bardo de DOKH scholing voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde over passende zorg. Voor meer informatie klik hier

dokh

Scholing Levenseinde Horizoncollege Alkmaar

2016 03 09 Horizoncollege Levenseinde Tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde def

2016 -03-07 Casuïstiekbespreking palliatieve zorg Hartfalen NoordWestZiekenhuis Alkmaar

Uitnodiging open casuïstiekbespreking palliatieve zorg 07-03-16

De eerste casuïstiekbespreking van dit jaar gaat over hartfalen. Hoe lastig is het de prognose in te schatten.

Nieuwsuur Goed sterven

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2082889-goed-sterven-is-ook-belangrijk.html

Woensdag 6 januari 2016 lezing in Café Doodgewoon Den Helder

6 januari 2016 Café Doodgewoon Den Helder  Lezing Tijdig bespreekbaar maken van het levenseinde