Medisch Contact reactie op Praktijkperikel ‘Niet goedkoper, wel ingewikkelder’

Niet goedkoper, wel ingewikkelder

NTR School TV weekjournaal over euthanasie, overlijden met hulp van de dokter

Sommige mensen zijn zo ziek, dat ze nooit meer beter zullen worden. Ze hebben veel pijn en willen liever niet meer leven. De dokter kan hen dan helpen om te overlijden, euthanasie noem je dat.

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Praktijkperikel ‘Afstand’

In de nieuwsbrief van Medisch Contact verscheen een praktijkperikel van een 86-jarige man die 40 kilometer van zijn woonplaats in het ziekenhuis werd opgenomen en daardoor verstoken bleef van bezoek. Uniek is deze situatie geenszins. In onze regio speelt hetzelfde probleem bij de acute opvang van ouderen die in de thuissituatie ontsporen. Onder het motto ‘nood is nood’ worden mensen ver van hun eigen woonsetting geplaatst. Dat dit implicaties heeft voor het vaak ook kwetsbare netwerk en de intensiteit van het contact met de naasten, moet op de koop toe worden genomen. Dat dit niet goed is voor het delier en de psychische gesteldheid, daar gaan we aan voorbij. Wanneer pakken we nu met z’n alleen eens door met proactieve ouderenzorg? KNMG, alleen een rapport over goede medische zorg voor kwetsbare ouderen is niet genoeg. Neem alstublieft het voortouw.