Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel ‘Levenstestament’

Ik ben verbaasd dat de heer Hendriks meeschrijft aan een stuk vanuit het notariaat over het levenstestamen (MC 1/2012: 40). Ik heb de KNMG-handleiding ‘Tijdig bespreken van het levenseinde’ er nog eens op nagelezen. Waar staat dat dit met notarissen besproken moet worden?

Toevallig hoorde ik van de nabestaandenplanner. Het woord alleen al… Deze is al inzetbaar als iemand nog in leven is. Ik kan het slechts zien als commercialisering van de zorg. Het doet me denken aan de enkele SCEN-patiënt die ooit een euthanasieverklaring bij de notaris had opgesteld. Artsen moeten dit onderwerp – niet alleen euthanasie maar advanced directives in de volle breedte – tijdig met patiënten bespreken, en met patiënten en hun naasten in gesprek blijven. Goede uitleg van de WGBO is hierbij onontbeerlijk.