Medisch Contact nr 25 ingezonden brief in reactie op Praktijkperikel ‘Zorgkosten!’

Mijn 91-jarige moeder woont geheel zelfstandig in een seniorenflat. Zij is nog heel helder van geest, maar wel slecht ter been. Mantelzorg wordt geboden door vijf kinderen, een kleinkind en enkele jongere medebewoners. Behoudens een rollator zijn hulpmiddelen niet noodzakelijk. Van professionele hulp hoeft geen gebruik te worden gemaakt. Zij is nog goed in staat haar (beperkte) medicatie voor hoge bloeddruk en lichte COPD zelf uit te zetten en in te nemen.

Medisch Contact Mijn tweet over vast cijfer voor collegiaal overleg in keuzemenu telefoon van huisarts

2013 16 Mijn Tweet Collegiale lijn. Tip vast cijfer voor de collegiale lijn