Medisch Contact reactie op Praktijkperikel ‘Nachtelijke spoed‘