Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel ‘Multimorbiditeit anders benaderen’

De voorzitter van Verenso, Mieke Draijer, besluit haar reactie op ons artikel ‘Multimorbiditeit anders benaderen’ (MC 20/2011: 1250) als volgt: ‘Natuurlijk zijn mensen met multimorbiditeit niet voldoende geholpen met diseasemanagement. Wij hebben daarom al bijna 40 jaar een ‘guided care model’, alleen noemen wij het ouderengeneeskunde!’ (MC 23/2011: 1487). Draijer vervangt het guided care-model door het specialisme ouderengeneeskunde. Wij zijn het daar niet mee eens.

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op brief collega verpleeghuisarts

In de brievenrubriek heeft Medisch Contact er helaas voor gekozen de mijns inziens zure reactie van collega specialist ouderengeneeskunde Koning in het blauwe kader uit te lichten. Koning ergerde zich eraan dat de Orde haar leden een korting van 4 procent op een Volvo bood (MC 4/2011: 230).

Ik zou willen dat Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, zich sterker maakt voor de professionele en de materiële belangen van de leden. Korting op een Volvo? Wat mij betreft niets mis mee.

Medisch Contact ingezonden brief in reactie op Artikel ‘Oud geleerd’

In ‘Oud geleerd…’ (MC 44/2010: 2324) komt de palliatieve praktijk in Engeland ter sprake. Als palliatief consulent en SCEN-arts maak ik mij sterk voor de verbinding tussen palliatieve zorg en euthanasie. Ik ben dan ook blij met de toenadering tussen de KNMG en IKC’s. Mijns inziens kan euthanasie pas als de patiënt goed begeleid is en nadat hij goede palliatieve zorg heeft gehad. In Nederland hoor ik regelmatig dat euthanasie ook moet kunnen zonder palliatieve zorg. Voor mij is dat ondenkbaar. Niet dat alles nog moet worden geprobeerd, maar goed luisteren naar wat de patiënt zelf wil, de situatie systematisch in kaart brengen, ook de zorgaspecten meenemen, oog hebben voor de naasten. En anticiperen op wat komen gaat.

Medisch Contact ingezonden brief ‘Strenge poortwachter’

Als palliatief consulent werd ik ingeschakeld door een huisarts over het niet slagen van een sedatie. Het ging om een man met een verstandelijke handicap die terminaal ziek was. Normaal gesproken woonde hij elders begeleid, nu kreeg hij thuis bij zijn ouders terminale zorg.

Symptoombestrijding was lastig en de druk bij de ouders liep op. Ze waren teleurgesteld over het mislukken van de sedatie en gaven aan dat zij het niet over hun hart konden verkrijgen om hun zoon te vertellen dat hij zou overlijden. Het consult duurde ruim een uur. Ik beloofde een arts verstandelijk gehandicapten te vragen om advies over het wel of niet vertellen.

We gingen uit elkaar, waarbij de huisarts zei: ‘we houden contact’.

Plus Magazine ’17 vragen euthanasie’

Euthanasie

Hoewel het wettelijk goed geregeld is in Nederland bestaan er nogal wat misverstanden over euthanasie. In 17 vragen worden de belangrijkste misverstanden besproken.

Lees meer

Plus Magazine ‘Een positieve kijk op het allerlaatste afscheid’

2009 09 Plus Magazine Een positieve kijk op het allerlaatste afscheid Van Ingen

IKA Consult palliatieve zorg

Consultatie palliatieve zorg

Ter promotie van de consultatiediensten palliatieve zorg geeft het Integraal Kankercentrum Amsterdam een nieuwsbrief met casuïstiek uit. Dit keer over het levenseinde. Over het belang van sluitende afspraken maken inzake advance care planning. Lees meer