Medisch Contact reactie op Praktijkperikel ‘Nachtelijke spoed‘

 

De Eerstelijns Yvonne van Ingen over zorg rondom levenseinde Interview Corina de Feijter

 

Zorg rondom levenseinde geen stiefkindje meer

De meeste mensen sterven het liefst thuis. Dat kan ook als de eerste lijn dit goed organiseert, samen met de omgeving van de patiënt. Het vereist multidisciplinair werken, continuïteit  en zorgverleners die niet schromen een palliatief consultatieteam te raadplegen. Yvonne van Ingen zelfstandig arts in Noord-Kennemerland en nauw betrokken bij zorg voor kwetsbare ouderen pleit voor “advance care planning en shared decision making”. ‘Zingeving bepaalt juist of iemand het kan volhouden of niet’.

 

 

 

 

 

Medisch Contact ingezonden brief ‘Strenge poortwachter’

Als palliatief consulent werd ik ingeschakeld door een huisarts over het niet slagen van een sedatie. Het ging om een man met een verstandelijke handicap die terminaal ziek was. Normaal gesproken woonde hij elders begeleid, nu kreeg hij thuis bij zijn ouders terminale zorg.

Symptoombestrijding was lastig en de druk bij de ouders liep op. Ze waren teleurgesteld over het mislukken van de sedatie en gaven aan dat zij het niet over hun hart konden verkrijgen om hun zoon te vertellen dat hij zou overlijden. Het consult duurde ruim een uur. Ik beloofde een arts verstandelijk gehandicapten te vragen om advies over het wel of niet vertellen.

We gingen uit elkaar, waarbij de huisarts zei: ‘we houden contact’.

Plus Magazine ‘Een positieve kijk op het allerlaatste afscheid’

2009 09 Plus Magazine Een positieve kijk op het allerlaatste afscheid Van Ingen